Ten nejlepší architekt pro vás je ten, který je schopný vám navrhnout nezařízený prostor tak, aby řešení bylo nejlepší pro vás, váš životní styl, vaši rodinu. A hlavně, aby byl dle vašich představ, ať jsou jakékoli.

The best architect for you is that one who is able to design unfurnushed room so that the solution is best for you, for your lifestyle, for your family. And mainly that it will be according to your idea no matter whatever it is.