Ing. Eva Vymětalová
Holická 31/687
772 00 Olomouc
Czech Republic(+420) 777 072 730
vymetalova@cordesign.cz
www.cordesign.cz

Ing. Eva Vymětalová se zabývá tvorbou interiérů již od roku 2000.

Specializuje se na rodinné domy, byty, soukromé kanceláře, ale na svém kontě má i sídla nadnárodních společností, interiéry barů a restaurací. Aktivně se podílela například na řešení ambasád v Tiraně, Vilniusu a Talinu. Vždy bere v potaz životní styl, přání a požadavky svých klientů, aby výsledkem byl nejen současný design interiéru, ale i pohodlí a spokojenost uživatelů. Preferuje minimalistický styl, ale v jejích realizacích je bohatě zastoupen i styl provensálský, či venkovský. Sleduje a používá novinky ve světě materiálů, preferuje většinou vlastní design, ale spolupracuje i s předními výrobci designu u nás i v zahraničí.

Ing. Eva Vymětalová is concerned with execution of interiors since 2000.

She specializes in family houses, flats, private offices, but she also designed settlements of multinational companies, interiors of bars and restaurants. She actively participated for example on solving embassies in Tiran, Vilnius and Talin. She always take into account lifestyle, wishes and requirements of her clients so, that result is not only up to date design of interior, but also comfort and satisfaction of users. She prefers minimal style, but in her designs is richly covered also provance and country style. She observes and uses innovations in the world of materials, she prefers mostly own design, but she also cooperates with prominent producers of design in Czech and abroad.